Sida är Olof Palme International Centers största finansiär och står för merparten av de totala statliga anslagen på 131 miljoner kronor. Vad gäller Aftonbladets resa har centret sökt öronmärkta anslag från Sida. Det berättar Anna Sundström, verksamhetschef på Olof Palme International Center.
– Tanken med Sidas kommunikationsbidrag är att ta ha hem resultat och erfarenheter från Sidas verksamhet till den svenska allmänheten. Som en del i arbetet har vi gjort ett mindre antal pressresor, säger hon.
 
Olof Palme International Centers har enbart erbjudit pressresor till redaktioner som jobbar inom arbetarrörelsens medier, den så kallade A-pressen.
 
– Det handlar om att berätta om Olof Palme-centrets projektverksamhet.
 
Så ni delar ut pengar till redaktioner för att berätta om vad ni gör?
– Redaktionerna speglar inte vårt arbete utan våra partners arbete, och civilsamhällets arbete. Vi blir en plattform som ordnar möten för journalisterna.
 
Aftonbladets resa till kommer direkt efter den rödgröna regeringens omdiskuterade erkännande av Palestina. Det är en slump, anser Anna Sundström.
 
– Vi gick ute med vår inbjudan redan 2012 då vi bjöd in all A-press och även till våra medlemsorganisationers tidningar. Vi har gjort resan utifrån de intresseanmälningar som kom in. Vi visste inte att erkännandet skulle komma när vi planerade resan.
 
På resan nu åker Karin Pettersson, politisk chefredaktör för Aftonbladets, ledarskribenten Anders Lindberg och en representant för Olof Palme International Center.
 
Vad hoppas ni på för resultat från er resa med Aftonbladet?
– Att redaktionen får möta våra partners och spegla deras verksamhet och ge Aftonbladets läsare en bild av det palestinska och israeliska civilsamhället. Det blir naturligtvis en hel del fokus på konsekvenserna av konflikten (med Israel) också, säger Anna Sundström.
 
Hur ser ni på att det är ledarredaktionen som åker och inte den opolitiska redaktionen?
– Det har vi ingen särskild syn på. Ledarredaktionen är en del av arbetarrörelsen.
Men ledarredaktionen ska ju driva opinion?
– Det återstår att se hur de skriver. Det handlar inte om att driva opinion utan att vara språkrör för människor de möter. Jag är inte orolig för att det skulle vara politiskt betingat. De möter en hel mängd representanter från olika delar av de båda samhällena.
 
Dagens Opinion når Aftonbladets Karin Pettersson på plats i Gaza via sms. Hon berättar varför Aftonbladet gör resan på bekostnad av Olof Palme-centret (OPC).
"Det är en av vår tids centrala konflikter. Viktigt att vara på plats och själva tala med alla sidor och se själv vad som händer. Dessutom extra aktuell med Sveriges erkännande av Palestina. OPC ordnar regelbundet journalistresor. Deras kontaktnät gör att man får access till människor och miljöer vi hade haft svårt att ordna själva."
Varför betalar ni inte själva. Nu kan det ju uppfattas som om ni är på betald propagandaresa?
"Vi fick erbjudande att åka och har inga problem med att göra det i OPCs regi. Jag har inga principiella problem med detta upplägg, annars hade vi inte åkt.
Vad hoppas ni uppnå?
"Större förståelse för konflikten, den sociala situationen och pågående politiska processer. Bättre och mer initierade texter med närvaro."
 
Nu åker ni på svenska skattebetalares pengar. Hade inte Sidas pengar kunnat användas till annat?
"Nu är jag i Gaza och vill gärna fokusera på det vi gör och dem vi möter".
 
Enligt Anna Sundström står Olof Palme-centret för flygbiljetterna som à 3 500 kronor per person samt lokal transport som á 800 kronor. Övriga kostnader står Aftonbladet själva för.
 
Dagens Opinion har sökt en kommentar från Aftonbladets chefredaktör Jan Helin.