Det innebär att Acko Ankarberg Johansson blir ordförande i socialutskottet.

Kristdemokraterna har också bestämt att KDUs avgående ordförande Christian Carlsson vikarierar för Désirée Pethrus under hösten 2018 i riksdagen.


Kristdemokratiska ledamöter fördelade per utskott
Arbetsmarknadsutskottet: Sofia Damm, Désirée Pethrus

Civilutskottet: Larry Söder

Finansutskottet: Jakob Forssmed, Désirée Pethrus

Försvarsutskottet: Mikael Oscarsson

Justitieutskottet: Andreas Carlson, Ingemar Kihlström

Kulturutskottet: Roland Utbult

KU: Tuve Skånberg

Miljöutskottet: Magnus Oscarsson, Kjell-Arne Ottosson

Näringslivsutskottet: Camilla Brodin

Socialförsäkringsutskottet: Hans Eklind, Pia Steensland

Skatteutskottet: Hampus Hagman

Socialutskottet: Acko Ankarberg Johansson, Michael Anefur, Pia Steensland

Trafikutskottet: Magnus Jacobsson

Utbildningsutskottet: Jimmy Loord

Utrikesutskottet: Lars Adaktusson, Robert Halef

EU-nämnden: Désirée Pethrus, Lars Adaktusson, Robert Halef, Kjell-Arne Ottosson