Undersökningsföretaget AC Nielsen ökade omsättning och lönsamhet under 2018.

AC Nielsen ökade omsättningen med 5,1 procent till 131 miljoner kronor. Rörelseresultatet ökade med 72 procent till 8,8 miljoner kronor. Rörelsemarginalen ökade med 0,4 procentenheter till 1,0 procent. Antalet anställda ökade från 35 till 40 och personalkostnaden ökade med 17 procent till 38 miljoner kronor.