Omsättningen för AC Nielsen sjönk med 11 procent till 124 miljoner kronor. Rörelseresultatet föll med med 71 procent till 5,1 miljoner kronor.

Rörelsemarginalen minskade från 13 till 4,1 procent.

Personalkostnaden steg med 2,2 procent till 32 miljoner kronor. Detta efter att antalet anställda ökade från 33 till 35 snittanställda.