Arbetarrörelsens utbildningsbolag ABF  börjar folkbilda digitalt när corona sätter stopp för traditionell korvstoppning.

ABF väljer att ”snabbt växla över stora delar av verksamheten till olika online-plattformar”.

Komvux och SFI kommer att bedrivas på distans via de plattformar som redan idag används.

”Liksom många andra aktörer har vi nu fattat beslut att styra så stor del av vår vuxenutbildning och kurs- och cirkelverksamhet till olika digitala plattformar som lämpar sig för ändamålet. Vi vill fortsätta fylla den funktion som ABF Stockholm har för stockholmares livslånga lärande”, kommenterar Håkan Wiclander, ombudsman och ansvarig chef för ABF Stockholm.