Utredningen leds av Kristoffer Arvidsson Thonäng, utredare på Seko. Det är tänkt att externa forskare och ekonomer ska bidra till utredningen genom underlagsrapporter. I juni 2019 ska 6F ha en slutrapport framme med förslag på en lönebildningsmodell.
 
Tanken är att ta fram ett alternativ till dagens lönebildningsmodell, som 6F anser har brister:
* modellen klarar inte utjämningen.
* förbunden saknar inflytande över lönenivån.
* lönegapet mellan arbetare och tjänstemän fortsätter att öka.