Nordic Viewpoint ökade omsättningen med 47 procent till 4,5 miljoner kronor. Samtidigt vände bolaget en rörelseförlust på -979 000 kronor till en rörelsevinst på 74 000 kronor och en rörelsemarginal på 1,6 procent.
 
Antalet anställda låg oförändrat på fyra. Personalkostnaden ökade dock med 53 procent till 2,3 miljoner kronor.