Detaljhandeln - importörerna som kan bli exportföretag

Publicerad 2010-11-30, 01:28

EKONOMI & ARBETE. Detaljhandeln går mot allt större företag som också är egna importörer av varorna som de säljer. En svensk framgångsbransch håller på att växa fram, där företag som både är detaljister och importörer skapar arbetstillfällen utanför storstäderna. Och när butikskedjorna expanderar utomlands blir de dessutom exportörer.

Fakta

FRÅN 16 TILL 20 MILJARDER
Dagens Opinions genomgång av nio stora aktörer bland de detaljhandelsbolag som är importörer, ”importörsbranschen”, visar att omsättningen för dessa bolag tillsammans växte med närmare tre och en halv miljarder kronor, till 19,8 från 16,4 miljarder, under de senaste tre åren.
Samtliga bolag i undersökningen, som lämnat uppgift om tillväxtprognos, räknar med att den egna försäljningen fortsätter växa kraftigt i år. Bolagens prognoser för omsättningsökningen för 2010 ligger mellan 5 och 25 procent.
På mindre än tre år har också antalet anställda i de nio bolagen ökat med totalt 1.606 personer, från 6 609 till 8 215 medarbetare. Och importörsbolagen räknar med att fortsätta anställa fler.
I genomgången ingår Elfa, Rusta, Netonnet, Clas Ohlson, Mekonomen, Kjell&Co, Siba, Teknikmagasinet och Jula.
Bilden som dessa bolag ger är på det stora hela samstämmig och vittnar om stora förhoppningar på framtiden från företagen. Endast Elfa har minskat antalet anställda under perioden.

Dela med andra

Ett exempel är detaljhandelskedjan Clas Ohlson, som handlar i stort sett helt och hållet direkt med tillverkarna. Företagets vd, Klas Balkow, säger att allt fler i branschen hoppar över agentledet.

- I den globala ekonomin i dag är prissättningen så konkurrensutsatt att det ledet är svårt att hålla kvar.

Enligt honom handlar det i dag om ”konkurrensutsatta marknader rakt igenom”. Internet har spelat stor roll för den här utvecklingen; genom nätet har kundernas tillgång till information blivit så mycket större.

- Man kan inte ha ett pris i Tyskland och ett i Sverige för att man har en agent som kostar mer i Sverige, säger Klas Balkow.

Dagens Opinions genomgång av nio stora aktörer bland de detaljhandelsbolag som är importörer, ”importörsbranschen”, visar att deras strategi varit framgångsrik. Omsättningen, för dessa bolag tillsammans, växte med närmare tre och en halv miljarder kronor, till 19,8 från 16,4 miljarder, under de senaste tre åren.
Samtliga bolag i undersökningen, som lämnat uppgift om tillväxtprognos, räknar med att den egna försäljningen fortsätter växa kraftigt i år. Bolagens prognoser för omsättningsökningen för 2010 ligger mellan 5 och 25 procent.
På mindre än tre år har också antalet anställda i de nio bolagen ökat med totalt 1606 personer, från 6 600 till 8 200 medarbetare. Och företagen stod stabila i den hårda lågkonjunkturen, inget av bolagen räknar med personalnedskärningar i år. De flesta räknar snarare med nyanställningar.
I takt med att ett företag växer sig större så ökar inköpskraften och man kan förhandla sig till bättre priser. Det gör att företagen kan erbjuda kunderna lägre priser och på så sätt vinna mark gentemot konkurrenterna.
Bildelshandlaren Mekonomen har på kort tid gått från att vara en grossist till att allt mer vara en detaljist. Och det är en mycket medveten omgestaltning som Mekonomen gått igenom.

- För tre år sedan var Mekonomen en grossist som hade något man råkade kalla butiker, man kunde lika gärna haft ett hål i väggen och levererat ut reservdelar. Nu kommer vanliga konsumenter till Mekonomen och handlar. Vi är ju marknadsledare på bilbarnsstolar, det har vi blivit på bara två år, säger bolagets vd Håkan Lundstedt.

Enligt honom är nyckeln till framgång att vara både importör och detaljist. Möjligheten att förhandla direkt med fabriken gör det mycket lättare att nå lönsamhet.Mekonomen köper reservdelar från samma fabriker som biltillverkarna köper sina delar av, och då är det viktigt att man är en stor volymuppköpare.

- Det blir färre och färre mellanhänder, till konsumenternas fördel. Och detaljisternas fördel.
Tidigare arbetade Håkan Lundstedt på leverantörssidan inom livsmedelsbranschen och, enligt honom, har det skett en maktförskjutning i relationen mellan producenterna och detaljisterna. Förr ”bockade och tackade” detaljisterna för att de fick leveranser, medan det nu snarare är tvärtom. Förklaringen ligger i kundernas ökade tillgång till information, anser han.

- Sitter du bakåt i kedjan och inte får direktkontakten med kunden så är det väldigt svårt att ta fram de erbjudanden som behövs.

Enligt Pontus Braunerhjelm, professor i nationalekonomi och vd för Entreprenörskapsforum, har importföretagens betydelse för ekonomin i stort också ökat.
Han säger att det är en felaktig föreställning att export skulle vara bättre än import för svensk ekonomi. Import bidrar till att näringslivet i Sverige arbetar effektivare och att saker görs på de ställen där det är mest förnuftigt.
Fram till och med maj i fjol ledde Pontus Braunerhjelm arbetet i statliga Globaliseringsrådet. I Globaliseringsrådets slutrapport var en av rekommendationerna att Sverige skulle inrätta ett importråd. Men förslaget har inte vunnit gehör, utan reaktionerna har varit minst sagt svala.

- Man tog inte tillräckligt seriöst på det för att föra det vidare på något sätt så att det kunde omvandlas till politik, i alla fall.

Med importörsbranschen tillväxt ställs vedertagna ekonomiska samband på ända. Trenden är tydlig att detaljhandelsbolagen allt mer också blir exportörer.
För Clas Ohlson ökar verksamheterna i Norge, Finland och Storbritannien i betydelse. Under innevarande verksamhetsår är målet att etablera 15-20 nya butiker, och av dem ska 4-8 öppna i Storbritannien. Trots att personalstyrkan i koncernen som helhet blev större så minskade antalet anställda i Sverige.
Men Clas Ohlson har ändå inga planer på att flytta sitt huvudkontor från den lilla byn Insjön i Leksands kommun i Dalarna, säger bolagets vd Klas Balkow.
Distributionscentralen är stor och svår att flytta. Och rent geografiskt ligger Insjön väldigt bra till för verksamheterna i Sverige, Norge och Finland. Skulle man bygga en distributionscentral i dag, och placera den i ett optimalt logistiskt läge, hade den hamnat någonstans mellan Örebro och Insjön, hävdar han.
Dessutom talar Insjöns entreprenörsanda för att Clas Ohlson stannar i Insjön.

- Vi har en stark kultur som baserar sig på att vi ger en bra service och värnar om kunden. Jag tror att det är en stor del av vår framgång, och mycket av den kulturen kommer från Insjön, säger Klas Balkow och pekar på att flera stora handelsbolag, exempelvis Åhlén & Holm, en gång grundats i byn.

Att Clas Ohlson minskat antalet anställda i Sverige beror till stor del på den nyligen genomförda storsatsningen i ny teknik i Insjön. Genom investeringen på 600 miljoner kronor effektiviserade företaget sin distributionscentral så att den kan hantera större volymer. Bland annat handlar det om ett nytt höglager där man kan lagra ytterligare 65 000 pallplatser. Men investeringen har inte bara lett till ökad automatisering, utan samtidigt berett vägen för fortsatt expansion och arbetstillfällen för andra än lagerarbetare vid anläggningen i Insjön.
Klas Balkow medger att Insjön dock ligger långt ifrån London och andra viktiga metropoler där företaget vill växa. I takt med att Clas Ohlson växer på den brittiska marknaden, och andra nya marknader, kommer därför fler distributionscentraler att skapas.
Mekonomens hjärta ligger i Mälardalen. Och det var faktorer som transporter och personal som var avgörande när Mekonomens centrum hamnade i Strängnäs, säger Håkan Lundstedt, som dock sitter på huvudkontoret som är placerat i Stockholmsförorten Segeltorp.

- Fler och fler företag väljer av rationella skäl Strängnäs och Eskilstuna som knutpunkter för stora volymer. Och där finns dessutom tillgång på bra arbetskraft, samma tillgång på arbetskraft finns exempelvis inte i Stockholm, säger Håkan Lundstedt.
Enligt Pontus Braunerhjelm ställer utvecklingen, med bland annat detaljhandelns förändring, krav på annan kompetens än tidigare på arbetsmarknaden. Förr skapades tillväxt främst genom ingenjörskunskaper. Kompetensen som premierades var den som hade någon form av naturvetskapligt kunnande i botten. Nu och i framtiden efterfrågas kunskaper om varumärkesbyggande, marknadsföring och distribution.

- Den här utvecklingen innebär också väldigt mycket möjligheter, säger han och menar att etableringarna av allt fler importinriktade handelsföretag gynnar den svenska näringslivsstrukturen.
Handelsföretagen bidrar till att tjänstenäringen växer, eftersom de måste köpa olika slags konsulttjänster. Därigenom skapas ett komplement till industriproducerande företag på orter där tillverkning lägger ned eller flyttar utomlands. Och bejakar man utvecklingen så ökar förutsättningarna för att kunna hantera de negativa följderna av industriproduktionens oundvikliga strukturomvandling, menar han.
Men för att klara framtidens utmaningar måste vi frigöra oss från synen att det är den exportinriktade tillverkningsindustrin som är ensam motor i svensk ekonomi, anser Pontus Braunerhjelm.

- Det är nog bra att ha en ganska diversifierad näringslivsmix, säger han.

Av Robert Sennerdal

Artikelserien Ekonomi & Arbete bygger på ett samarbete mellan Stiftelsen Fritt Näringsliv, Talentum och Dagens Opinion.

Täbys Leif Gripestam (m) attackerar Erika Ullberg (s) om NKS

Irene Svenonius man lämnar jobbet – vill inte ”skada familjen”

S-politiker vill ha mer marknadshyror – och skrota fria skolvalet

Sverigedemokraterna kräver folkomröstning om nya mediegrundlagen

ANNONS: MÅNGA NYA JOBB HOS KIMM

ANNONS: MARKET COORDINATOR TO SOFIGATE

SD startar marknadsföringsbolag

Yougov växer igen

Almegas komchef slutar – söker en friare roll

Centerpartist KU-anmäler Karolina Skog (mp)

Bonnier petar Johan Såthe från Resumé

Karolina Skog (mp): Statliga aktörer ska vara i sakliga sammanhang

Svenskt Flyg: Karolina Skog (mp) agerar som Donald Trump

Politikerskolan byter rektor mitt i terminen

Moderat pressar Alice Bah Kuhnke (mp) om ”odemokratiska påverkansmetoder”

Här är SDs valplattform – vill förstatliga vården och skolan

Klart med ny politisk chefredaktör på Aftonbladet

Fokus steker Edward Blom – tar in fem nya kolumnister

SSUs nya chefredaktör: Vänsteropinionen är deppig

Bert Karlsson följer med på Kristdemokraternas förvalsturné

Kristdemokraterna byter vårdpolitisk talesperson

Så vill LO bromsa ”maktelitens” löner

Svenska PR-företagen byter ordförande

Anna Kinberg Batra (m) får jobb på Handelshögskolan

Finansministern tvekar om Skatteverkets ”exitskatt”

Naturskyddsföreningen byter huvudbyrå

Presstödet höjs och blir mer lokalt och innovativt

Trögt för Initiativet – jagar namnunderskrifter

Sverigedemokraterna presenterar valplattformen – i Örebro

Grünthal och Freivalds till Cohn & Wolfe

Liberalerna piggast på att hjälpa facket med invandrade akademiker

Efter elva år – Securitas komdirektör går till nästa börsbolag

Presskontakterna ner och tappar lönsamhet

Fackförbund prisar Karin Bojs

Chefsjuristen Anne Rundquist om jäv-granskningen av Irene Svenonius (m)

Jung värvar tre kreativa tungviktare

Aftonbladet frontar veteraner i sin val-tv

MTR drar aprilskämt med fejksemla – i februari

Så ska Moderaterna rädda Irene Svenonius

Jimmie Åkesson (sd) vs Ulf Kristersson (m) i vårturné: 23-6

Vänsterpartiets valplattform antagen - Apoteken och Bilprovningen ska förstatligas

DEMOSKOP: Alliansen förbi de rödgröna – men försvagade block

SD-vildarna får nej till partistöd

LO slår tillbaka mot DN och Aftonbladet om valfilmen: Man ska vara ödmjuk

De vann Stora PR-priset

Anna Ekström (s) attackerar influerare

De avgör vilka som blir Årets Opinionsbildare

Prime tar strid om utvisningshotad medarbetare

Här är Miljöpartiets valstrategi

Här är Vänsterpartiets nya partiledning

M och S om näringslivet i valrörelsen

SD hjälpte Alliansen köra över regeringen med förslag om partifinansierande lotterier

Hoppar av från Ehrenberg för egen byrå

S har flest gillare – KD de mest engagerade

Ännu hetare jobb – Geely-chef blir komchef för Göteborgs Hamn

Regeringen: Vi inrättar kontor för life science

INIZIO: M och S ökar – Alliansen förbi de rödgröna

Ras för Bindefeld – men vinst

Tidningsutgivarna protesterar mot regeringens telemarketing-förslag

Unionen klart största fackförbundet

LO om Moderaternas Las-omsvängning: Det ska vi berätta för en halv miljon

Södra Tornet vänder till förlust

TCO ökar svagt – men ras för journalisterna och finans

Techbolag värvar Prime-chef

Regeringen utser digitaliseringschef

Göteborgs Kex, hur hållbart är det att flytta tillverkningen till Riga?

Pressbild från Orkla.

Gullers värvar pr-lärare och regissör

ANNONS: KOM- OCH MARKNADSCHEF TILL KEY I GÖTEBORG

Liberalerna vill lagstifta bort mobilerna från lektionerna

Centerpartiet vill också vara positiva – och sätter tryck i vårdfrågan

Rossana Dinamarca (v) lämnar politiken

Mafioso, Prat, Wise och Narva kan vinna Stora PR-priset

Moderaterna släpper pepp-film

Moderaterna lanserar app för 450 valledare i Västerås

The Labyrinth trappar upp med näringslivstopp i toppen

EU-kommissionen ger grönt ljus för MTGs och Discoverys alkoholreklam i tv

The North Alliance slukar North Kingdom

Westander skrotar Hetast i Almedalen

Initiativet ska bryta sig in via landsbygden

Insynen i partiernas finansiering ska öka

Här är Moderaternas prioriterade valfrågor

Säpochefen blir rikspolischef – välkomnas av fackförbunden

Vårdföretagen gör om sin satirfilm efter kritik från byggindustrin

If Metall släpper kampanjfilm och håller valupptakt – Stefan Löfven (s) frontar

De slåss om plats på Miljöpartiets stockholmsbänk

Moderaterna ger sig ut på town hall-turné

Ny rikspolischef presenteras på torsdag

Stefan Löfven (s): Den svenska modellen ska fungera också i Göteborgs hamn

Under LOs valkonferens – Svenskt Näringsliv sätter stopp för politik på jobbet

Regeringen sparkar Dan Eliasson

BillerudKorsnäs vill bli förändringsambassadör

LO kräver 70 miljarder – kampanjar genom samtal

Saco upp 1,2 procent – läkarna ökar mest

Socialdemokraternas valstrategi – två huvudmotståndare pekas ut

Hon ersätter Jabar Amin i Västerbotten – Miljöpartiets riksdagslista klar

Årets Opinionsbildare får ny partner

Byggindustrierna rasar mot Sydsvenskans och Vårdföretagarnas bild av byggare

Länsförsäkringars nya kampanj blev #misslyckad

Ulla Andersson lämnar partistyrelsen (v)

Vårdföretagarna skickar in satirfilm som remissyttrande

Byggbranschen enligt Vårdföretagarna och Gullers.

inför Almedalen

AFFÄRER. Nyhetsbyrån Sirén, som lever på att sälja offentliga handlingar som nyhetsunderlag, redovisar mer än halverat rörelseresultat för bokslutsåret 2014. Detta efter att ägarnas bolag fakturerat Sirén.
ALMEDALEN2014. Pr-byrån New Republic ger sig in i kampen om vem som ska skapa den viktigaste arenan för hållbarhet i Almedalen. Pr-byrån New Republic ger sig in i kampen om vem som ska skapa den viktigaste arenan för hållbarhet i Almedalen.
ALMEDALEN 2014. Hetast i Almedalen, som arrangeras av pr-byrån Westander med Dagens Opinion som mediepartner är på jakt efter två jurymedlemmar som ska rösta fram vilken aktör som förtjänar den årliga utmärkelsen.
ALMEDALEN 2014. Spelbolaget Unibet, som aldrig varit Almedalen förut, gör i år en stor offensiv med 20 man på plats och Handelsbankens Lennart Ekdal som moderator.
ALMEDALEN2014. Pr-byrån Think Image tar Viking Lines fartyg MS Cinderella till Almedalsveckan 2014. Planen är att hyra ut 2 500 bäddplatser och öppna nya lokaler för arrangemang.