Aron Etzler: Timbro och högern har manglat oss i 30 år

Publicerad 2010-10-11, 02:48

FRAMTIDENS OPINIONSBILDARE. Flammans chefredaktör Aron Etzler efterlyser ”hänsynslös opinionsbildning” inom arbetarrörelsen. Alltså samma metoder som högern använt sig av.

Dela med andra

Vid fem år skulle han bli astronom, vid elva fotbollspelare och vid 17 rockmusiker. Men Aron Etzler blev chefredaktör för vänstertidningen Flamman.
- Jag kanske ändå inte föll så långt ifrån trädet. Jag kommer från ett intellektuellt hem med vänsterengagerade akademikerföräldrar och har alltid varit intresserad av samhälle, politik och historia. När jag var fem år, satt jag och fejkade Ekot-utsändningar och spelade in på band.
Den förra chefredaktören ringde för åtta år sedan upp Aron Etzler som då bodde i Malmö och var folkhögskolelärare.
- Jag trodde aldrig att jag skulle få ett sånt jobb, men kanske var det precis det jag ville. Jag var osäker på hur jag skulle klara det. Jag hade ju inte haft någon chefsposition förut och har fått lära mig den smärtsamma vägen. Det fanns ju inga chefskurser.
I dag sitter Aron Etzler på en symbolisk fällstege. Han är opinionsbildare. Han har makt. Vad gör han av detta?
- Jag har ägnat tio år att förstå varför arbetarrörelsen inte lyckas vända opinionsmatchen mot arbetsgivarna och högern. Jag har ägnat mig åt välfärdsstaten, facklig mobilisering, partiernas roll. Jag har två böcker om detta. Jag tror mig ha funnit en del svar.
- Objektivt står mänskligheten inför en mycket större utmaning. Klimathotet. Och det som sannolikt föregår det, peak oil. Många experter anser att oljepriserna rusar i väg mycket snart, någon gång runt 2014. Utan föreberedelser kommer samhället som vi känner det i dag inte att fungera.
- Vi i den unga vänstern har ägnat de senaste tio åren åt att försvara välfärdsstaten. Nu står många av oss inför något som är okänt och väldigt stort. Ingen vet konsekvenserna i dag. Det kan innebära obehagliga saker. Det är början på slutet för kapitalismen som ekonomiskt system. De första följdeffekterna är ekonomisk kris, massarbetslöshet och en stor risk för etniska motsättningar.
Har vi börjat se detta?
- Ja. Alla inser i bakhuvudet att det inte är hållbart. Klimathotet är reellt. Men om partier ska vinna val ska man inte prata om det. Åtgärderna är impopulära. Men trots att vi har haft stark tillväxt, finns en klaustrofobisk miserabel känsla i politiken som gör att många människor och politiker är oroliga för framtiden. Det finns ett enormt psykologiskt behov av att hitta syndabockar. Många som kanske avlastar sig genom att och tycka att kvinnor i burka är hotet i stället. De motsättningarna läggs ut i land efter land.
Aron Etzler ser en roll för arbetarrörelsen.
- Ställer man frågorna rätt, blir allt intressant. Arbetarrörelsens historiska mission handlar om generell välfärd och full sysselsättning. De målen är viktigare än någonsin i en ekonomisk krissituation. När resurserna krymper är fördelningen av dem ännu viktigare. Men arbetarrörelsen står inför något som aldrig skett förut, fixa full sysselsättning utan stark tillväxt. Hur detta ska gå till, måste uppfinnas.
Är det någon som har en lösning?
- Någonstans i ett bankvalv och på en myndighet finns förstås en plan B som ska användas vid peak oil. Men jag kan inte se att något parti tar detta på allvar. De rödgröna pratar mycket om klimatinvesteringar. Men en rörelse som inte fullt ut vågar ta tag i samhällets stora problem hamnar i bakvattnet. Där förlorar de en möjlighet att sätta agendan.
I valrörelsen fick inte klimatfrågan någon avgörande betydelse.
- 49 öre i bensinskatt ser Reinfeldt som ett hot. Om fem år kanske bensinen kostar 49 kronor. Miljöpartiet vill nog heller inte prata om det och undvika att bli utmålade som alarmister. Vi har fått ett sådant klimat där det sakpolitiska innehållet väger lätt jämfört med vad tusentals tyckare, experter och tidningar säger.
Valrörelsen handlade i stället mycket om trovärdighet, anser Aron Etzler.
- I slutändan pratar vi inte politik längre utan vem som ser mest statsmannalik ut. Där är moderaterna skickligare än sossarna. Frågar du vem som helst på gatan så vet de vad moderaterna vill. Frågar du det om socialdemokrater, vet inte folk det. Socialdemokraterna har mumlat för mycket och varit för otydliga. Och svaren hänger inte ihop. Moderaterna struntar rätt mycket i det och säger vad de vill. Vi har massarbetslöshet. Samtidigt påstår Moderaterna att de är det enda partiet som kan fixa jobb. Allt talar emot det. Men de bara kör på. Timbro och högern har kört på 30 år och skiter i vad som händer.
Det här är ett underbetyg till arbetarrörelsen, anser Aron Etzler. Men borgerligheten har lärt sig läxan.
- Den lärde de sig 1968. Borgerligheten fattade att om de inte gjorde något drastisk skulle Sverige glida dem ur händerna. Då anlitade de Sture Eskilsson för att ta hand om det.
Mer än 40 år senare är det dags för arbetarrörelsen att lära sig.
- Vi måste sätta oss och säga shit. Vi förlorade samhällsmakten. Men sossarna vill inte göra det. De vill inte sitta i en under dog-position. De är fortfarande det statsbärande paritet.
När Aron Etzler intervjuade Göran Persson påstod den före detta statsministern att arbetarrörelsen i dag är lika stark som för 20-30 år sedan. Aron Etzler själv anser att det är ett ”häpnadsväckande påstående” när vänstern och arbetarrörelsen i ”land efter land backat drastiskt”.  Men backar inte arbetarrörelsen samtidigt som den borgerligare tjänstemannasektorn växer? Tjänstemännen tycks inte höra hemma i arbetarrörelsen.
- Det finns inget som säger att tjänstemän och arbetare, eller medelklass och arbetare, inte kan ha ett gemensamt projekt. Det handlar bara om att formulera ett projekt som båda tjänar på. Men dag i det politiska spelet ställs ofta medelklassen mot arbetarklassen. Moderaterna har framgångsrikt spelar på medelklassens kortsiktiga ekonomiska intressen. Nu får man sätta sig ner och fundera på hur det framtida välfärdskontraktet ser ut.
Så hur bryter arbetarrörelsen de borgerligas agendasättande?
- Hänsynslös opinionsbildning. Anställ de bästa ideologiska krigarna, inte de mest lojala. Det inbegriper också att man tappar kontrollen. Det högermänniskorna föreslår är tokerier från Timbroflanken. Men de för ett ideologiskt krig på ett effektivt sätt. Arbetarrörelsen tror inte att det går att förena ett nästan kameralmässsigt kommunpolitiskt ansvar med att kasta sig ut i strid med galenpannorna. Så högern får en frihet att diskutera idéer. Vänster får inte det. Vi ska alltid diskutera vad som är realistiskt nästa månad i Skellefteå. Arbetarrörelsen måste kasta sig in i idékriget, prata värderingar och långsiktiga mål.
Arbetarrörelsens svårigheter att sätta agendan handlar även om inställning.
- Jag letar efter en stridinställning. Högern har manglat oss 30 år, medan vänstern mumlar. Varje dag kommer ett klubblag från höger. Dagen Nyheter manglar på med högerpropaganda varenda dag. Från vänstern har vi Dagens Arenas vars sista nummer före valet handlade om ett antikt drama. Det är som att se soldater attackera ett gäng filosofer som röker pipa i gräset.
Vilka stora samhällsförändringar ser du?
- Man kan inte förlita sig på någon självständig jobbtillväxt i den privata sektorn. Ju mer otyglade marknader, desto svårare är det att nå full sysselsättning. Vi hade en stat som var en stark ekonomisk aktör som beredde plats för kvinnorna som kom ut på arbetsmarknaden. I Holland sög man aldrig upp arbetskraften, utan började förtidspensionera folk. Nu är Sverige i exitstrategi. Jag kan inte se att Fredrik Reinfeldt har gjort något åt det. Folk är osysselsatta. Men blir tillsagda att söka jobb.
Aron Etzler är övertygad att vänsterregeringar ordnar jobben bättre än högerdito.
- Absolut. De latinamerikanska länderna är några av de mest framgångsrika för att de styrs av vänsterregeringar. Ibland framställs Kina som det mest kapitalistiska landet, men där finns medveten politisk styrning över valuta, utbildning och industriutveckling. Titta man på alla framgångsländer, tror jag de har medveten ekonomisk politik från regeringen. Ett tag trodde man på de nya länderna, som Lettland, där marknadskrafterna fick härja fritt men många av dem är bankrutt. Men framgångarna byggde på lånade pengar.
Moderaterna har tagit på sig att driva en arbetslinje. Aron Etzler är inte imponerad.
- Alliansen planerar att få ner arbetslösheten till 6 procent till 2014, samma som Göran Persson hade år 2006. Det är oerhört lågt ställda ambitioner. Alliansen tror inte själva på sin politik. Roger Mörtvik (TCOs samhällspolitiska chef) sa jag när intervjuade honom att han inte kunde se något hos blocken som får ner arbetslösheten snabbt. Jag tror det stämmer. Jobbpolitiken är det verkliga skälet att Socialdemokraterna ligger risigt till. Man kan inte bara säga utbildning och praktikplatser.
Vad ska politikerna göra för att skapa riktiga jobb?
- Kortsiktigt finns traditionella lösningar som att satsa i offentliga sektorn. Det finns behov av vård och utbildning. Jag skulle helst se att skatterna hade höjts, då hade det funnits mer pengar. Det är bra med höghastighetståg, men det behövs en snabb upprustning av det befintliga järnvägsnätet. Folk dör ju för att järnvägen inte fungerar. Jag vill se en massiv satsning på vindkraft med kanske 20 000 människor anställda i vinkraftsindustrin. På längre sikt måste vi ordna full sysselsättning utan tillväxt. Samhället kommer att falla sönder om vi inte ordnar det
Så hur gör vi för att ordna jobb utan tillväxt?
- Det ska jag ägna de närmsta åren år att undersöka och bilda opinion kring. Fördelningen blir viktigare i en situation med få resurser. Det kan vi se i historiska bristsituationer. Under andra världskriget kunde folk genomlida enorma uppoffringar eftersom man delade på bördan, men när det inte skedde längre rasade Sovjet samman.
Vilken framtidsinriktad politisk strukturreform är viktigast på lång sikt för att Sveriges konkurrenskraft ska utvecklas bäst?
- Vi har en väldigt hög konkurrenskraft. Det har inte på lång tid varit ett problem i svensk ekonomi. Produktiviteten har rakat i höjden. Priset för det är det berömda utanförskapet. Vi borde fundera mer på priset att folk svettas ut på jobbet och att människor kasseras. Ska vi bibehålla konkurrenskraften och minska oljeberoendet, behövs välutbildad arbetskraft. Annars får vi gå den väg som regeringen tydligt anvisar: låglönevägen. Det är inte klokt att uppmana unga att städa hos rika människor. Var finns produktivitetstänket kring det? Ska 20 procent serva pr-folket och börsmäklarna. Det blir en produktivitetsminskning om man lägger ihop det. Det som en gång gjorde Sverige till värdens mest effektiva länder vara att man tog bort sådana jobb och styrde över resurserna till de viktiga jobben i samhället i stället.
Beskriv dig själv om tio år?
- Jag måste passa. Jag hade inte väntat mig att jag skulle sitta här för tio år sed Är de något jag gör är det behålla nyfikenheten på verkligheten. När jag inte är nyfiken vill jag dö. En led i detta är att inte fantisera om framtidscenarier.
ARON ETZLER UTANFÖR JOBBET
Lyssnar på
Säkert, fast det första albumet var bättre än det nya. Televisions Marque Moon. Så spelar jag bas i ett coverband som bara spelar låtar av postpunkbandet Magazine.
Läser
Jag har tyvärr bara läst facklitteratur senaste året. Jag läste Jan Guillous memoarer, som var extremt intressanta. Sedan tycker jag alla ska läsa The Political Brain, Drew Westen. Den ger en realistisk bild över hur människor väljer politiskt parti. Man väljer som ett spår i livet. Mer hjärta, värderingar och ideolog i politiken, alltså.
 Tittar på
Sopranos är världens bästa tv-serie. Och The Wire. Det är obegripligt att Mad Men nämns i närheten av de två. Den enda förklaringen är att Mad Men också skildrar klaustrofobiska känslan vi befinner oss i nu. Precis som filmen Revolutionary Road, som handlar äktenskap med två människor som försöker göra karriär.
Förebilder
LO i Trondheim och det socialistiska partiet i Nederländerna.
Drivkraft
Nyfikenhet. Och det faktum att vi alla hänger ihop. Jag kan inte vara en lycklig människa i en olycklig värld.
Tre opinionsbildare som vi kommer att lyssna på om 10 år
Anna Dahlberg på Expressen är klok och sansad. Peter Wolodarski på DN har väl ett och annat hjärnsläpp, men de två har lite bredare perspektiv och är inte bara krigare. Daniel Suhonen, chefredaktör för Tvärdrag, och Ali Esbati, vänsterpartist, Marika Åsbrink-Lindgren, Andreas Malm, journalist och Kajsa Ekis Ekman, författare. På den gröna flanken har vi Gustav Fridolin som vet vad det handlar om.
 
Rolf van den Brink rolf@dagensopinion.se

Artikelserien Framtidens Opinionsbildare sponsras av företagarnätverket Släpp in framtiden
 

Kommentarer

Jag vill tipsa Aron Etzler om den här rörelsen: http://www.steg3.se/index.html

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.

Täbys Leif Gripestam (m) attackerar Erika Ullberg (s) om NKS

Irene Svenonius man lämnar jobbet – vill inte ”skada familjen”

S-politiker vill ha mer marknadshyror – och skrota fria skolvalet

Sverigedemokraterna kräver folkomröstning om nya mediegrundlagen

ANNONS: MÅNGA NYA JOBB HOS KIMM

ANNONS: MARKET COORDINATOR TO SOFIGATE

SD startar marknadsföringsbolag

Yougov växer igen

Almegas komchef slutar – söker en friare roll

Centerpartist KU-anmäler Karolina Skog (mp)

Bonnier petar Johan Såthe från Resumé

Karolina Skog (mp): Statliga aktörer ska vara i sakliga sammanhang

Svenskt Flyg: Karolina Skog (mp) agerar som Donald Trump

Politikerskolan byter rektor mitt i terminen

Moderat pressar Alice Bah Kuhnke (mp) om ”odemokratiska påverkansmetoder”

Här är SDs valplattform – vill förstatliga vården och skolan

Klart med ny politisk chefredaktör på Aftonbladet

Fokus steker Edward Blom – tar in fem nya kolumnister

SSUs nya chefredaktör: Vänsteropinionen är deppig

Bert Karlsson följer med på Kristdemokraternas förvalsturné

Kristdemokraterna byter vårdpolitisk talesperson

Så vill LO bromsa ”maktelitens” löner

Svenska PR-företagen byter ordförande

Anna Kinberg Batra (m) får jobb på Handelshögskolan

Finansministern tvekar om Skatteverkets ”exitskatt”

Naturskyddsföreningen byter huvudbyrå

Presstödet höjs och blir mer lokalt och innovativt

Trögt för Initiativet – jagar namnunderskrifter

Sverigedemokraterna presenterar valplattformen – i Örebro

Grünthal och Freivalds till Cohn & Wolfe

Liberalerna piggast på att hjälpa facket med invandrade akademiker

Efter elva år – Securitas komdirektör går till nästa börsbolag

Presskontakterna ner och tappar lönsamhet

Fackförbund prisar Karin Bojs

Chefsjuristen Anne Rundquist om jäv-granskningen av Irene Svenonius (m)

Jung värvar tre kreativa tungviktare

Aftonbladet frontar veteraner i sin val-tv

MTR drar aprilskämt med fejksemla – i februari

Så ska Moderaterna rädda Irene Svenonius

Jimmie Åkesson (sd) vs Ulf Kristersson (m) i vårturné: 23-6

Vänsterpartiets valplattform antagen - Apoteken och Bilprovningen ska förstatligas

DEMOSKOP: Alliansen förbi de rödgröna – men försvagade block

SD-vildarna får nej till partistöd

LO slår tillbaka mot DN och Aftonbladet om valfilmen: Man ska vara ödmjuk

De vann Stora PR-priset

Anna Ekström (s) attackerar influerare

De avgör vilka som blir Årets Opinionsbildare

Prime tar strid om utvisningshotad medarbetare

Här är Miljöpartiets valstrategi

Här är Vänsterpartiets nya partiledning

M och S om näringslivet i valrörelsen

SD hjälpte Alliansen köra över regeringen med förslag om partifinansierande lotterier

Hoppar av från Ehrenberg för egen byrå

S har flest gillare – KD de mest engagerade

Ännu hetare jobb – Geely-chef blir komchef för Göteborgs Hamn

Regeringen: Vi inrättar kontor för life science

INIZIO: M och S ökar – Alliansen förbi de rödgröna

Ras för Bindefeld – men vinst

Tidningsutgivarna protesterar mot regeringens telemarketing-förslag

Unionen klart största fackförbundet

LO om Moderaternas Las-omsvängning: Det ska vi berätta för en halv miljon

Södra Tornet vänder till förlust

TCO ökar svagt – men ras för journalisterna och finans

Techbolag värvar Prime-chef

Regeringen utser digitaliseringschef

Göteborgs Kex, hur hållbart är det att flytta tillverkningen till Riga?

Pressbild från Orkla.

Gullers värvar pr-lärare och regissör

ANNONS: KOM- OCH MARKNADSCHEF TILL KEY I GÖTEBORG

Liberalerna vill lagstifta bort mobilerna från lektionerna

Centerpartiet vill också vara positiva – och sätter tryck i vårdfrågan

Rossana Dinamarca (v) lämnar politiken

Mafioso, Prat, Wise och Narva kan vinna Stora PR-priset

Moderaterna släpper pepp-film

Moderaterna lanserar app för 450 valledare i Västerås

The Labyrinth trappar upp med näringslivstopp i toppen

EU-kommissionen ger grönt ljus för MTGs och Discoverys alkoholreklam i tv

The North Alliance slukar North Kingdom

Westander skrotar Hetast i Almedalen

Initiativet ska bryta sig in via landsbygden

Insynen i partiernas finansiering ska öka

Här är Moderaternas prioriterade valfrågor

Säpochefen blir rikspolischef – välkomnas av fackförbunden

Vårdföretagen gör om sin satirfilm efter kritik från byggindustrin

If Metall släpper kampanjfilm och håller valupptakt – Stefan Löfven (s) frontar

De slåss om plats på Miljöpartiets stockholmsbänk

Moderaterna ger sig ut på town hall-turné

Ny rikspolischef presenteras på torsdag

Stefan Löfven (s): Den svenska modellen ska fungera också i Göteborgs hamn

Under LOs valkonferens – Svenskt Näringsliv sätter stopp för politik på jobbet

Regeringen sparkar Dan Eliasson

BillerudKorsnäs vill bli förändringsambassadör

LO kräver 70 miljarder – kampanjar genom samtal

Saco upp 1,2 procent – läkarna ökar mest

Socialdemokraternas valstrategi – två huvudmotståndare pekas ut

Hon ersätter Jabar Amin i Västerbotten – Miljöpartiets riksdagslista klar

Årets Opinionsbildare får ny partner

Byggindustrierna rasar mot Sydsvenskans och Vårdföretagarnas bild av byggare

Länsförsäkringars nya kampanj blev #misslyckad

Ulla Andersson lämnar partistyrelsen (v)

Vårdföretagarna skickar in satirfilm som remissyttrande

Byggbranschen enligt Vårdföretagarna och Gullers.

inför Almedalen

AFFÄRER. Nyhetsbyrån Sirén, som lever på att sälja offentliga handlingar som nyhetsunderlag, redovisar mer än halverat rörelseresultat för bokslutsåret 2014. Detta efter att ägarnas bolag fakturerat Sirén.
ALMEDALEN2014. Pr-byrån New Republic ger sig in i kampen om vem som ska skapa den viktigaste arenan för hållbarhet i Almedalen. Pr-byrån New Republic ger sig in i kampen om vem som ska skapa den viktigaste arenan för hållbarhet i Almedalen.
ALMEDALEN 2014. Hetast i Almedalen, som arrangeras av pr-byrån Westander med Dagens Opinion som mediepartner är på jakt efter två jurymedlemmar som ska rösta fram vilken aktör som förtjänar den årliga utmärkelsen.
ALMEDALEN 2014. Spelbolaget Unibet, som aldrig varit Almedalen förut, gör i år en stor offensiv med 20 man på plats och Handelsbankens Lennart Ekdal som moderator.
ALMEDALEN2014. Pr-byrån Think Image tar Viking Lines fartyg MS Cinderella till Almedalsveckan 2014. Planen är att hyra ut 2 500 bäddplatser och öppna nya lokaler för arrangemang.