Omsättningen ökade med 2,2 procent till 16,2 miljoner kronor. Rörelseresultatet ökade med 20 procent till 2,0 miljoner kronor.

Personalkostnaden för de 2 (!) anställda gick loss på 4,2 miljoner kronor.

Rörelsemarginalen landade 1,9 procentenheter högre än föregående år, på drygt 12 procent.