Aftonbladets förra chef: Tidningen har blivit en sossetrogen Pravda

Publicerad 2014-09-22, 20:52

MEDIER. Har Aftonbladet förvandlats till en "sossetrogen Pravda"? Det tycker Anders Gerdin, som själv var chefredaktör för tidningen 1997-2007. Som medierådgivare har han tröttnat på hur Aftonbladet beskriver välfärdspolitiken.

Fakta

Lundsbergs genmäle till Aftonbladet
En vecka efter valet fortsätter Aftonbladets ledarsida sin smutskastning av den svenska skolan. I en ledarartikel publicerad på aftonbladet.se den 19 september är det Lundsbergs skola som slaktas.
 
Med anledning av en rutininspektion som Skolinspektionen gjorde på Lundsberg och övriga riksinternat i våras begärde man svar på ett antal frågor från skolans ledning. Dessa svar lämnades både via post och elektroniskt till inspektionen i fredags och fanns alltså tillgängliga på myndighetens kansli och därmed möjlig att begära ut som en allmän handling.
 
Trots det har Aftonbladets ledarskribent Eva Franchell valt att kritisera skolan utan att ta del av de svar som lämnats till Skolinspektionen.
 
Franchell påstår att Lundsberg blivit en följetong i Skolinspektionens arkiv. En  faktakontroll hade visat att Lundsbergs skola, precis som de flesta skolor som rutingranskas, får anmärkningar. Det är alltså inget som gäller bara för Lundsberg. I Skolinspektionens rapport framgår också att studieresultaten för eleverna på Lundsberg ligger långt över rikssnittet. Under de senaste fyra åren har 97 procent av eleverna gått ut gymnasiet med grundläggande behörighet till universitets- och högskolestudier jämfört med riksgenomsnittet som ligger på 87 procent. Dessa uppgifter har tydligen inte passat in i Franchells ledarartikel.
 
Vidare struntar Franchell i att redovisa fakta angående en omröstning bland eleverna där man bland annat ska ha korat skolans snyggaste rumpa. Detta har noterats i inspektionens rapport men har inte tagits upp som en anmärkning som måste åtgärdas.  Den viktiga uppgiften struntade Franchell i att redovisa för läsarna.

I sin iver att slå ner på läx-Rut, som infördes av den borgerliga regeringen, använder Franchell Lundsberg som slagträ.
 
Som en av få skolor i landet har Lundsberg varje eftermiddag obligatorisk läxhjälp med tillgång till lärare. Detta är en service som är helt kostnadsfri och gäller alla elever på skolan. Trots denna service slår Franchell ned på att eleverna på Lundsberg, precis som alla Sveriges elever, också har rätten att utnyttja Rutavdraget för läxhjälp. I syfte att komma åt den lag som regeringen infört väljer Franchell att svartmåla en av landets bästa skolor som på eget initiativ valt att införa gratis studiehjälp till alla sina elever. Det är i vårt tycke en oetiskt journalistik.
 
Styrelsen för Stiftelsen Lundsbergs skola

Dela med andra

Det som fick bägaren att rinna över, var en ledartext författad av ledarskribenten Eva Franchell. Texten publicerades i fredags och tog upp situationen på internatskolan Lundsberg, som Anders Gerdin agerar konsult åt.
 
I texten berättas om att Lundsberg kritiseras av Skolinspektionen "mest varje år" och i den senaste rapporten innehåller den statliga myndighetens rapport "allt från rumpchocker till köpt lärarhjälp" från skolans lärare. Eva Franchell berättar att Lundsberg är "den yttersta konsekvensen av det system där läx-rut är valfrihet för några få medan andra elever får finna sig i underkänt". Hon berättar också att svaren från Lundsberg på Skolinspektionens rapport kommer på måndag.
 
– Eva Franchells text är en tyckartext. Men den är skriven på ett oetiskt sätt. Hon tar bort det positiva och bedriver en form av klassfrågejournalistik som Aftonbladet driver på ledarsidan och rätt ofta på nyhetsplats, säger Anders Gerdin.
 
Han är upprörd över att Eva Franchell inte har kunnat vänta in Lundsbergs svar till Skolinspektionen, inte berättar att Skolinspektionen gör rutingranskningar på de flesta skolorna och pekar ut Lundsberg som särskilt granskad, inte berättar om skolans goda studieresultat och använder Lundsberg som slagträ mot lagen om läx-Rut.

– Hon spekulerar i att det bara är de rika familjerna som utnyttjar Rut. Sanningen är att Lundsberg är en av de få skolor i landet som har gratis lärarledd läxhjälp till alla skolans elever.

Ska inte breda medier granska makten och överheten till gagn för medborgarna?
– Absolut. Men Lundsberg är ingen makt. Det är en stiftelse. Men Aftonbladet gör Lundsberg till en överklasskola där bara rika går. Så är det inte. Där går elever som kommer från närområdet och elever till hårt slitande invandrarfamiljer som vill ge sina barn en bra skola. Det är okunnigt och infernaliskt.

Vad får Aftonbladets sätt att skildra Sverige för konsekvenser?
– En gång i tiden var Aftonbladet känt som Sveriges Pravda (Det regerande kommunistpartiets organ under Sovjetunionen). Under en lång tid jobbade vi bort det och skapade den trovärdiga journalistik som gjorde Aftonbladet till Sveriges största tidning. Tyvärr tycker jag Aftonbladet har återfallit.
 
Vad beror det på att Aftonbladet utvecklas på det sätt du beskriver?
– Det beror på att ledarsidan har blivit så sossetrogen och förväntad den att till och med nu när regeringen har röstats bort, hävdar att det är Alliansens fel och ansvar om Stefan Löfven inte får ihop en regering. Aftonbladet har i dag också en kultursida som ligger långt till vänster om socialdemokratin, säger Anders Gerdin.

– Anders Gerdin är lobbyist för Lundsberg och kämpar för sin sak. Han är lika politisk som jag är, säger Eva Franchell.

Hon ger inte efter på en enda punkt.

– När vi skriver om äldreboenden, berättar vi om mannen som är inlåst och inte de andra som har det bra. Vår uppgift är att rätta till fel. Vi tycker det är fel att lärarkollegiet på Lundsberg både erbjuder läxhjälp mot betalning, samtidigt som de har en myndighetsutövande funktion och sätter betyg. Det är inte i enlighet med hur en jämställd skola ska vara.

Ni hade kunnat vänta på Lundsbergs svar till Skolinspektionen?
– I fredags var sista dagen de (Lundsberg) skulle höra av sig. Vi försökte få ut handlingarna, men det fanns inga. Vi hade ändå tillräckligt med underlag genom Skolinspektionens tillsynsrapport.

Anders Gerdin, som tidigare har varit chefredaktör för Aftonbladet, tycker att ni har agerat "sossetrogen Pravda under valrörelsen". Hur ser du på det?
– Det tänker jag inte gå in på. Det är en fråga för chefredaktören eller den politiska chefredaktören. Nu har Anders ett uppdrag att det inte skrivs negativt om Lundsberg medan vi kommer att fortsätta att skriva om skolor och de systemfel som finns. Därför är våra åsikter inte just nu kompatibla.

– Det är intressant att höra Eva Franchell berätta om hur man med berått mod på Aftonbladets ledarredaktion för läsarna bakom ljuset i sin iver att svartmåla privata initiativ inom välfärdssektorn, säger Anders Gerdin.

Han fortsätter:

– Aftonbladet utgår från ett enskilt fall där någon är missnöjd medan den stora massan är nöjd. Detta enskilda fall gör Aftonbladet sedan till norm för hur illa det står till inom den privata sektorn. Den här gången var det Lundsberg som skulle svartmålas. Inte ett ord om att Skolinspektionen konstaterar att eleverna på Lundsberg ligger långt över rikssnittet när de går ut gymnasiet.

Anders Gerdin försökte få in ett genmäle i Aftonbladet och ringde tidningens chefredaktör i fredags kväll. Han fick svar via mejl att det inte var aktuellt då inga faktafel hade begåtts och att det rörde sig om en "partsinlaga" eftersom genmälet inleddes med "En vecka efter valet fortsätter Aftonbladets ledarsida sin smutskastning av den svenska skolan."

Anders Gerdin hänvisade till debattsidan men även där blev det nej från efterträdaren som chefredaktör på Aftonbladet, Jan Helin. I sitt svar skriver Jan Helin att inte "Lundsberg vs Aftonbladets ledarsida är någon het debatt just nu" och skolans höga resultat visst kan vara intressanta att ta upp men då med perspektivet "de är så gynnade resursmässigt på grund av att de får ta ut avgifter i kombination med vanlig skolpeng och särskilda bidrag".

Anders Gerdin påpekar att Jan Helin har fel i att skolan får särskilda bidrag, det handlar endast om vanlig skolpeng.

– Jan Helin har en fördomsfull syn på friskolor. Det är anmärkningsvärt och smittar även av sig på nyhetsplats.

Anders Gerdin tycker det är "ogint och ogeneröst" av Jan Helin att inte ta in ett genmäle.

– Nu får inte Lundsberg ge sin version när Aftonbladet har valt att bara berätta det som är negativ. De gör Lundsbergs skola till ett politiskt slagträ mot borgarnas reform Läx-rut, men på Lundsberg är läxhjälpen gratis och få elever använder därför Läx-Rut.

Jan Helin hälsar kort och formellt via mejl:

– Jag fick ett genmäle från Lundsberg som inte påvisade några sakfel i Eva Franchells text. Vi har som policy att rätta sakfel på ledarplats, men inte publicera genmälen. Ledartextens funktion är, på Aftonbladet liksom på alla andra tidningar med ledarsidor, att ge uttryck för en politisk hållning och analys.
 
Går det att få en kommentar till Anders Gerdins påstående att ni håller på att bli Socialdemokraternas Pravda och därmed tappar journalistisk trovärdighet?
– Nej, det vill jag inte kommentera.
Rolf van den Brink rolf@dagensopinion.se

Kommentarer

Att medierna skulle "granska makten" är bara nonsens. Det är nämligen medierna själva som ÄR makten, en iaktagelse som Edward Bernays gjorde redan på 1920-talet. Medierna har använt makten för att forma människors verklighetsuppfattning och i den ingår givetvis att inbilla människor att medierna "granskar makten".
Jag går ibland in på sossiska Coop (Konsum), tar ett ex Aftonbladet, och går till kassan för att betala. Blir upplyst om priset, varpå jag genmäler: "var är handskarna?" "vilka handskar?" "du kan väl inte förvänta dig att jag skall ta i den tidningen utan skyddshandskar?" Köp avbrutet...
Det var inte en dag för tidigt att en medieprofil i form av en f.d. chefredaktör drabbas av det pandemiskt utbredda mediala översitteriet. Dock är det helt meningslöst att kritisera det imbecilla tyckarkompani som utgör sveriges s.k. "journalistkår", då även saklig kritik avfärdas på samma nedlåtande sätt.
Bra intervjuer om ett intressant ämne. Jag tycker att det vore på sin plats om Dagens Opinion redovisar för Anders Gerdins relation till Lundsberg. Nu påstår Franchell att han är lobbyist. Det vore bra om det finns någon slags "varudeklaration" i texten om Gerdin.
Aftonbladet håller en väldigt låg nivå intellektuellt då politik och sakfrågor inte synas ur flera perspektiv. Tidningen tror att om man sensationerar texterna så läser folk. Vilket kanske dom gör. Men i så fall är det med förakt mot skribenten och utgivaren. Sen vill man inte köpa nästa upplaga. Den låga moralen och ekonomiska desperationen i Aftonbladet kan man även se på annonserna. Där spelbolag som lever på spelberoende annonserar med artiklar som liknar journalistik. Nej AB är inget man köper. Möjligtvis kikar in man på internet och förfasas över södermalmsjournalistiken.
Tja. Inget är förvånande när det gäller den s.k. tidningen Aftonbladet. Jag slutade själv att köpa tidningen för några år sedan och har på så sätt sparat cirka 25.000 skattade kronor. Och är mycket gladare dessutom. Anledningen då var det drev som tidningen iscensatte mot den dåvarande arbetsmarknadsministern Sven Otto Littorin med en vad det visade sig sedan vara en uppdiktad historia. Tidningen har sedan utvecklats (?) i så måtto att man låter ledar och kultursidans sidans extrema vänsteruppfattningar spilla över på det redaktionella materialet i form av vinklade och förljugna nyheter. Och vem vill betala för en sådan smörja? Vad man kan förstå så rasar Aftonbladets upplagor. Vilket är bra. Denna utveckling har medfört att man från deras sida inte längre vågar redovisa sin upplaga. Samarbetet med TS (tidningsstatistik) är av den anledningen sedan några år uppsagt.
Både Mattson och Helin verkar göra allt dom kan för att slå i sista spiken i kistan på kvällspressen med hjälp av vardera hammare och skära. Läs vad Norska Aftonposten skrev i dagarna om den extremt politiserade och kvävda pressen dessa herrar är ansvariga för . Även N.Y Times har i dagarna haft ett par interesanta op eds om vår allt mer unikt unkna situation. Och vad danskarna anser får man nog inte ens skriva öppet av räddsla för att åsiktspolisen med hjälp av research gruppen ska banka på dörren en mörk natt. Grattis AB samt Expressen hoppas ni är nöjda med omvärldens reaktioner.
En gång gick det att läsa Aftonbladet, både i pappersform och på nätet. Den tiden är förbi. Journalistiken är så dålig och vinklad att trovärdigheten har riktigt slagit i botten.
Aftonbladet har dom mest osympatiska skribenterna i form av Fredrik Virtanen, Oisín Cantwell, Ronnie Sandahl, Peter Kadhammar, Daniel Swedin, Petter Larsson m fl. Ett gäng för inbördes beundran och ingenting annat.
@Eva Franchell, har du inte tappat fokus nu i alla fall.. Borde inte frågan i din artikel snarare vara ställd: "varför får inte alla barn i vårt land samma gedigna skolgång och läxhjälp som på Lundsberg".. Och vad gör att den kommunal skolan inte har förmågan eller ens viljan att ge sina elever samma fantastiska skolgång som eleverna idag får på Lundsberg.. Istället för att ge dig på den institution som lyckats med att skapa en skola där elever mår bra, har bra inlärningsförhållanden, trivs och gör kanonresultat både inom skola och idrott blotta och analysera alla de helt oförmögna kommunala skolor runt om i vårt land där barn och unga mobbas dagligen både öppet och i det dolda, tystas, inte får någon undervisning värd namnet, kaos i hela skolan eller i klassrummet, mobiler som raserar koncentrationen och fokus, grupptryck som får många att gå in i beteenden de inte vill utföra men inget annat törs, betyg som sätts för högt i förhållande till kunskaperna så att chocken blir en total skock när de ska upp i gymnasiet och där de ojämna kunskapsnivåerna från olika skolor tar ut sin rätt i skolarbetet och inlärningen. Du talar om framröstning av snyggast rumpa och en mängd andra epitet - är du medveten om att detta pågår i hela USA och runt om i hela världen och dessutom får egna sidor i bl.a. skolornas årsbok. Kan hålla med om att snyggast rumpa är kränkande och fel och där borde gränsen definitivt gått men i övrigt är det något man gör världen över på olika campus och skolor. Inget unikt för Lundsberg alltså. Du har väl försäkrat dig om innan du skrev artikeln att det inte finns någon annan skola i Sverige som har framröstningar av epitet där något fall gått över gränsen - för isåfall är det fog för granskning, kanske tom en artikelserie så att den sociala och kunskapsmisär som råder ute i landet på Sveriges kommunala skolor till slut fullt och fast kommer upp på bordet. Det finns en anledning till att man väljer Lundsberg idag - och det är att man kan vara försäkrad om att ens barn får chans till den skolgång och inlärningsnivå som alla svenska barn borde ha rätt till i landet Sverige av år 2014.
"Tendentiös kampanjjournalistik" innebär att budskapet/innehållet i artikeln har ett särskilt syfte. Fakta som inte följer vinkeln i artikeln förtigs eller förlöjligas. Aftonbladets senaste om Lundsberg skulle tjäna som ett utmärkt undervisningsexempel på journalisthögskolorna. Hur man medvetet bryter mot all grundläggande objektivitet eftersom syftet är att svärta ner och skandalisera. Franchell borde kolla Skolinspektionens statistik. Första halvåret inrapporterades 2064 fall av kränkningar på svenska skolor. Allt från våldtäkter, sexuell förnedring, utpressning, knivar och skjutvapen. Franchell tycker dock det viktigaste är att delge sin läsekrets att Lundsberg erbjuder läxhjälp. Eller internatskolor är skit för att där bor man. Som folkhögskolor, liksom. Medan Sverige ska stänga sina internatskolor är det något som fullständigt exploderat när den globala undervisningen och elevfloder från Indien och Kina letar boende över hela Europa och USA. Men det viktigaste i vad jag vill säga: Det här är inte journalistik Franchell sysslar med. Hon har visserligen ingen formell journaliststutbildning där man lär sig sådana saker som att alla parter ska komma till tals. Men lite borde hon fatta där i sin viktiga roll. Jag är besviken!
Afronbladet.... den kvalificerar inte ens in som dasspapper...
Jan Helin förnekar sig inte. Han tillhör absolut journalistikens dödgrävare, det räcker.
De flesta har nog själva kunnat se vad Aftonbladet har utvecklats till, och nu bekräftar till och med en före detta chefredaktör den bilden. Trovärdighet och intellektuell hederlighet är bevisligen inte den tidningens starka sidor.
Pinsamt! Själv tycker jag mest att det är KONSULTEN Anders Gerdin som är "patetisk, men det säger ju också en del om AB som faktiskt haft honom som chefredaktör.
Patetiskt att Aftonbladet fortsätter sin hetsjakt på Lundsbergs skola! Aftonbladet hat totalt missat att 1900-talets Lundsberg är förbi, VAKNA! Idag är Lundsbergs skola en modern gymnasieskola, en av landets bästa. Likt andra gymnasieskolor runtom i landet händer det saker som skolan inte kan ro för. Till skillnad från andra skolor lyckas Lundsberg komma tillrätta med problemen, trots det väljer Aftonbladet att fortsätta med sin hetsjakt. Precis som skrivs i artikeln, finns elever från alla samhällsklasser på skolan. Alla har samma möjlighet att ta del av den dagliga avgiftsfria läxhjälpen. Vissa elever - precis som på andra skolor - väljer att ta extra hjälp, s.k. "läxhjälp". Vad ser Aftonbladet för fel i det? Tycker inte Aftonbladet att det skall råda jämlikhet? Aftonbladet har radikalt missat något när man envist fortsätter att blint påstå att det handlar om överklass och underklass. Lundsberg lämnade s.k. klassbenämningar bakom sig för decennier tillbaka. Aftonbladet gör sig till åtlöje genom att fortsätta skriva falska påståenden. Undrar om Ni skulle vara lika benägna att skriva om "flumskolor" där eleverna skallar "våga vägra betyg"! Aftonbladet skall inte tro att de vinner poäng genom dessa skriverier, detta är förelegat Aftonbladet! Det är tillåtet att tjäna pengar i Sverige idag, det är fortfarande fritt för alla att välja skola till sina barn. Har Aftonbladet kollat upp hur många föräldrar som köper "läxhjälp" till sina barn på andra gymnasieskolor? Jag blir så upprörd när jag läser Era skriverier. Jag har, i 23 år, levt nära eleverna på Lundsberg dygnet runt. Jag kan ge otaliga exempel på ungdomar - såväl fattiga som rika - som har Lundsbergs skola att tacka för att de fick en lyckad skolgång. Atonbladet; SLUTA ATTACKERA LUNDSBERG!

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.

Inga storstäder när partiledarna väljer orterna som format dem

Sven Hagströmer värvar Anna Kinberg Batra

ANNONS: DIGITAL KOMMUNIKATÖR TILL INNOVATIVT FINANSBOLAG

ANNONS: SKL SÖKER OPINIONSBILDARE

Eon, H&M, Scania och Siemens bildar fossilfri koalition

Stefan Löfven (s) gör snabbvisit i Almedalen

ANNONS: STIM SÖKER SENIOR LEGAL COUNSEL FÖR PÅVERKANSARBETE

ANNONS: UNION TO UNION SÖKER KANSLICHEF

Klart med Bemanningsföretagens nya namn

Byrån som ersätter F&B på IQ

Ägarna lägger ner Finest

Humanisterna ska kampanja bort religiösa friskolor

Ulf Kristersson (m) håller sommartal

Göran Greider: Kanske borde partisekreteraren (s) avgå

IPSOS: SD allt närmare M och S

Hamnarbetarförbundet sågar Svenskt Näringslivs rapport: De vill få igenom lagändringen

Färsk byrå vinner Postnords stora pr-upphandling

(Visst) politiskt jubel över nej till Nobel Center

Svenskt Näringsliv: Hamnkonflikten kostade 4,5 miljarder

Hyresgästföreningen: Södermalm och Majorna har lika låg mångfald som Pajala

Moderaterna vill kriminalisera moralpoliser

LO vill höja det statliga skattetrycket

ABBA-Benny och Malena Ernman sjunger för Fi

Slumnätverk lanseras i Sverige

Aida Hadzialic medlar för lärarna

Paues Åberg upp 25 procent

Tre nya i Svensk Handels styrelse

Tillväxtverket sjösätter Sweden Food Arena

Skandia lanserar politisk sparreform

Amazing Alice backar men delar ut vinst

Landsbygdsriksdagen gav nya politiska förslag

Veckans Brief 17: Miljonmedierna som pr-konsulterna ignorerar – SDs hemliga valgeneral

SIFO: V förbi C – partiledardebatten lyfte inte S

Lernia lanserar eget journalistpris

Dött lopp mellan blocken hos TCO-väljarna

Datainspektionen vill hitta på ett eget namn

Hallvarsson anlitar Christer Gardell som prisutdelare

Här är SDs nya lokal i Almedalen

TV4 lägger två tunga valdebatter utanför Stockholm

Svenska Akademin tar in kris- och kommunikationskonsulter

Gullers köper contentbyrå – i Göteborg

Alliansens ekonomiska tungviktare om vägen till regeringsmakten

KU minus V och SD vill sätta stopp för ökat apanage

Medborgerlig Samling visar proffs på bussbakar

Regeringen lägger 500 miljoner på ai-center

Så ska Anna König Jerlmyr (m) bli finansborgarråd

Anna König Jerlmyr (montage)

Moderaternas ombudsman i Stockholm lämnar politiken

S kan tappa 6 procentenheter i Norrbotten

Centerpartiet vill fasa ut engångsplast

Axfood kniper Clas Ohlsons komdirektör

Svagaste tillväxten i Stockholm på fem år – och Brexit hotar

Lyft för Grand Relations

Forskare: Högerpolitiker är snyggare och får fler röster

Transport har hittat ersättare till Nordea

Företagsklimatet i storstäderna halkar efter

Naturskyddsföreningen korar bäst och sämst parti i miljöpolitik

Klart för politisk infekterade Västlänken

Svensk byråkoncern trea på tillväxt i världen

Medicheck utser pr-byrå

De nordiska näringsministrarna pratar it och transporter i Stockholm

H&H bygger ut styrelsen

Juno ökar men minskar i lönsamhet

David Lega gör tv – byggbolag sponsrar

CUF byter styrelse och definierar sig

Tidigare pr-konsult tar över RFSL

”Om att Stefan gör en Fredrik – med stängda hjärtan”

Moderaterna går till val på likhet för alla

”Socialdemokraternas migrationstaktik riskerar att ge dubbelt rösttapp”

Sverigedemokraterna drar ifrån igen i sociala medier

ANNONS: KIMM HAR JOBBEN DU KAN SÖKA I HELGEN

Ledarskribenterna som modererar Moderaterna

INIZIO: Ännu inget genomslag för S nya migrationspolitik

Startar byrå för att profilera kvinnliga politiker

Här är regeringens rymdstrategi

Resumés webbchef till Klarna

Skanskas presschef bygger egen låda

Jurist blir chef för samhällsrelationer på Systembolaget

Westanders ägare får dela på miljonbelopp

Norwegian anser sig skapa miljardaffärer i Sverige

Regeringen slarvar med att räkna på arbetsmarknadsprogram

Medborgerlig samling fyller på (med) nytt folk

Facebook bekräftar ny miljardinvestering i Luleå

Han är Rud Pedersens Göteborgschef

Sveriges mest ansedda organisationer – Saco slår LO

Diplomat värvar från Handelskammaren, regeringen och skolan

Pa-konsulterna om partiledardebattens vinnare och förlorare

DEMOSKOP: Tapp för de rödgröna – upp för SD

Akademikerna får (delvis) ny styrelse

Här är väljarnas viktigaste frågor – tapp för S

S-ledamot avgår i förtid i protest mot stramare migrationspolitik

IQ handlar ny byrå – samarbetet med F&B bryts

Här är S stramare migrationspolitik

Kärnhuset ner 21 procent

Här är Moderaternas nya klimatpolitik

Europeiska gröna partiet väljer svensk byrå

Pressbyrån byter Metro mot Expressen för kampanj för pressfrihet

EU-parlamentarikerna om långtidsbudgeten

Cambridge Analytica läggs ner – kunderna drog

Norstat köper Concilias panel

SD prioriterar trygghet, migration, sammanhållning och sjukvård

inför Almedalen

AFFÄRER. Nyhetsbyrån Sirén, som lever på att sälja offentliga handlingar som nyhetsunderlag, redovisar mer än halverat rörelseresultat för bokslutsåret 2014. Detta efter att ägarnas bolag fakturerat Sirén.
ALMEDALEN2014. Pr-byrån New Republic ger sig in i kampen om vem som ska skapa den viktigaste arenan för hållbarhet i Almedalen. Pr-byrån New Republic ger sig in i kampen om vem som ska skapa den viktigaste arenan för hållbarhet i Almedalen.
ALMEDALEN 2014. Hetast i Almedalen, som arrangeras av pr-byrån Westander med Dagens Opinion som mediepartner är på jakt efter två jurymedlemmar som ska rösta fram vilken aktör som förtjänar den årliga utmärkelsen.
ALMEDALEN 2014. Spelbolaget Unibet, som aldrig varit Almedalen förut, gör i år en stor offensiv med 20 man på plats och Handelsbankens Lennart Ekdal som moderator.
ALMEDALEN2014. Pr-byrån Think Image tar Viking Lines fartyg MS Cinderella till Almedalsveckan 2014. Planen är att hyra ut 2 500 bäddplatser och öppna nya lokaler för arrangemang.